Välkommen till föreningens hemsida!

 

BRF är en lokalförening som är ansluten till SRF, vi har upp till 100 medlemmar (det varierar under tiden).

 

Vår målsättning är att sprida kunskap och kännedom om våra rasfjäderfän, samt värna om och bevara de raser som finns.

 

BRF har ett medlemsblad, som utkommer 3-4 gånger per år. Där berättar vi om möten och träffar på lokal nivå.

 

Vi har bedömningsutställning en gång per år samt flera propaganda- utställningar, vi gör resor och har ibland cirklar om fjäderfäskötsel. 

 

 

 

Nyheter

Rapport från bedömningsutställningen

2017-11-07