Välkommen till föreningens hemsida!

 

BRF är en lokalförening som är ansluten till SRF, vi har upp till 40 medlemmar.

 

Vår målsättning är att sprida kunskap och kännedom om våra rasfjäderfän, samt värna om och bevara de raser som finns.

 

BRF har ett medlemsblad, som utkommer 3-4 gånger per år. Där berättar vi om möten och träffar på lokal nivå.

 

Ladda ner föreningens broschyr...